Kawasaki RS20N met RFA-Raster bij Haas UMC750

– De robot heeft een klemgrijper
– De robot staat naast de machinedeur met vrije toegang
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de 
   rasterplaat op de console waarop ook de robot staat
– Na het frezen opent de deur van de machine
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
– De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
– De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de rasterplaat

Kawasaki RS020N met RFA-Raster bij Mazak QTS200

– Werkstukken liggen in een rasterplaat op de console
– De robot draait het werkstuk om in een omkeerstation,
  zodat het aan 2 zijden bewerkt kan worden
– De robot blaast de klauwplaat met perslucht schoon
– Snel omstellen met RFA-Raster software op tablet-pc
– De robot staat onder 45° op de console gemonteerd
– De robot staat naast de deur van de draaibank,
  hierdoor is de draaibank volledig vrij toegankelijk
– Aan 2 zijden lichtschermen, voor optimale toegang
– Klein vloeroppervlak benodigd

Kawasaki RS10N met RFA-Vision bij Mazak

– De robot heeft een dubbele grijper
– Het RFA-Vision systeem draait op een tablet-pc
– RFA-Vision ziet de werkstukken op onderste band
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de band
– Na het frezen is, opent de zijdeur van de machine
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
– De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
– De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de bovenste transportband

Kawasaki RS20N met RFA-Vision bij Fanuc Robodrill

– De robot heeft een dubbele
– De onbewerkte gietstukken liggen op transportband
– De camera van RFA-Vision hangt boven de band
– RFA-Vision ziet de gietstukken op de transportband
– De robot pakt een onbewerkt gietstuk van de band
– De robot belaadt 2 klemmen in de machine
– De robot draait het gietstuk om op een tussenstation
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine

Kawasaki RS20 met RFA-Raster tablet bij Haas ST20

– Werkstukken liggen in een rasterplaat
– Lange werkstukken liggen in een doorrolstelling
– De doorrolstelling wordt buiten de robotcel geladen
– Snel omstellen met RFA-Raster software op tablet-pc
– De robot staat onder 45° op de console gemonteerd
– De robot staat naast de deur van de draaibank,
  hierdoor is de draaibank volledig vrij toegankelijk
– Aan 2 zijden lichtschermen, voor optimale toegang
– Klein vloeroppervlak benodigd

Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Haas VF-4

– De robot heeft 3 grijpers
– De werkstukken liggen op een transportband
– RFA-Vision camera hangt boven de transportband
– RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de band
– 2 klemmen in de machine, de robot heeft 3 grijpers
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine 

Kawasaki RS010 met RFA-Raster op tablet bij Mazak

– Werkstukken liggen in een rasterplaat
– Snel omstellen met RFA-Raster software op tablet-pc
– De robot staat onder 45° op de console gemonteerd
– De robot staat naast de deur van de draaibank,
  hierdoor is de draaibank volledig vrij toegankelijk
– Aan 2 zijden lichtschermen, voor optimale toegang
– De robotbesturing is ingebouwd in de console
– Klein vloeroppervlak benodigd

Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Brother TC 32B

– Robot met grijper wisselsysteem met 2 grijpers
– Kleine werkstukken liggen op een transportband
– De grote producten worden op pallets aangeboden
– Het RFA-Vision heeft 2 camera’s: 1 boven de
   transportband en 1 boven de pallet met werkstukken
– RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
  en ook op de pallet
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de pallet of
  van de band
– Als het frezen gereed is, draait de palletwisselaar
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine
– Na de bewerking spoelt de robot het werkstuk en
  blaast het daarna droog 

Kawasaki RS010N met RFA-Raster bij Hwacheon

– Kunststof werkstukken liggen in een rasterplaat
– Snel omstellen met RFA-Raster software op tablet
– De robot staat onder 45° op de console gemonteerd
– De robot staat naast de deur van de draaibank,
  hierdoor is de draaibank volledig vrij toegankelijk
– Aan 2 zijden schuifdeuren, voor optimale toegang
– De robotbesturing is ingebouwd in de console
– Klein vloeroppervlak benodigd

Kawasaki RS80N met RFA-Vision voor Bin-Picking

– De robot heeft grijper wisselsysteem
– Met een magneet pakt de robot werkstukken uit de krat
– De robot legt de werkstukken uit de krat op de band
– RFA-Vision ziet of werkstukken te dicht bij elkaar zijn
– De robot legt de werkstukken uit elkaar op de band
– RFA-Vision vindt locaties van ronde en vierkante delen
– De robot pakt de juiste grijper (ronde vierkant)
– De robot pakt de werkstukken van de band en plaatst
   deze in de machines
– De robot plaatst de bewerkte delen op de 2e band