Door RFA geleverde Kawasaki Robotloaders bij freesmachines.
Kawasaki CX210L, RFA-Raster, RFA-pallet bij Mazak
- De robot heeft een grijperwisselsysteem
- Robot CX210L: 6 assen, 210 kg, reach Ø 5.398 mm
- Er is een palletgrijper en een dubbele werkstukgrijper
- De robot pakt de pallets uit het magazijn
- De robot pakt de werkstukken van een rasterplaat
- De robotbesturing is onder de werkbank gemonteerd
- De RFA-Raster en RFA-Pallet software draait op een
  tablet-pc,  voor optimaal bedieningsgemak
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De operator wisselt de pallets veilig in 2 sluizen
- De robot koppelt de perslucht aan de klem voor het
  openen tijdens het wisselen van het werkstuk
- De robot is beveiligd met 1 lichtscherm en hekken
Kawasaki CX210L Robot met RFA-Raster en RFA-Pallet software belaadt een Mazak VTC-800-SR20 freesmachine

Robotloader bij Mazak VTC800-SR20
met RFA-Raster en RFA-Pallet
op tablet-pc
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
 
Kawasaki RS20N met RFA-Raster bij DMG-Mori
- De robot heeft een dubbele grijper
- De robot pakt de werkstukken van een rasterplaat
- De robotbesturing is onder de werkbank gemonteerd
- De RFA-Raster software draait op een tablet-pc,
   voor optimaal bedieningsgemak
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot opent en sluit de machinedeur automatisch
- De robot koppelt de perslucht aan de klem voor het
  openen tijdens het wisselen van het werkstuk
- De robotcel wordt aan 3 zijden afgeschermd door 1
  lichtscherm met 2 afbuigspiegels
Kawasaki RS020N Robot met RFA-Raster software belaadt een DMG-Mori ecoMill 50 freesmachine

Robotloader bij DMG-Mori
met RFA-Raster op tablet-pc
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS20N met RFA-Vision bij Haas UMC750
- De robot heeft een dubbele grijper
- De robot pakt de werkstukken van een rasterplaat
- De robtbesturing is onder de werkbank gemonteerd
- De RFA-Raster software draait op een tablet-pc,
   voor optimaal bedieningsgemak
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot is op een zeer klein oppervlak gemonteerd
- De robotcel wordt aan afgeschermd door 2
  lichtschermen en met veiligheidshekken.
RFA Robotloader bij Haas freesmachine

Robotloader bij Haas UMC 750
met RFA-Raster op tablet-pc
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS20N met RFA-Vision bij Mazak
- De robot heeft een viervoudige grijper
- De robot pakt 2 aluminium deurschilden uit de kist
- De robot houdt de 2 deurschilden onder de camera
- RFA-Vision bepaalt de positie van de referentiegaten.
- De RFA-Vision software draait op een tablet-pc,
   voor optimaal bedieningsgemak
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot verwisselt de 2 werkstukken in de 2 klemmen
- De referentiegaten van de deurschilden worden door de
  robot op pennen van de opspanning gedrukt
- De robot legt de bewerkte deurschilden in de andere kist
RFA Robotloader Kawasaki RS020N met RFA-Vision bij Mazak freesmachine

Robotloader bij Mazak
met RFA-Vision op tablet-pc
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS20N met RFA-Raster bij Hermle
- De robot heeft een dubbele grijper
- De RFA-Raster software draait op een tablet-pc,
   voor optimaal bedieningsgemak
- De robot staat naast de machinedeur met vrije toegang
- De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de 
   rasterplaat op de console waarop ook de robot staat
- Na het frezen opent de deur van de machine
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
- De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
- De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de rasterplaat
RFA Robotloader Kawasaki RS020N met RFA-Raster bij Hermle freesmachine

Robotloader bij Hermle
met RFA-Raster op tablet-pc

  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS20N met RFA-Raster bij Haas UMC750
- De robot heeft een klemgrijper
- De robot staat naast de machinedeur met vrije toegang
- De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de 
   rasterplaat op de console waarop ook de robot staat
- Na het frezen opent de deur van de machine
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
- De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
- De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de rasterplaat
RFA Robotloader Kawasaki RS020N met RFA-Raster bij Haas UMC750  freesmachine

Robotloader bij 5 assen Haas UMC750
met RFA-Raster op tablet-pc
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS10N met RFA-Vision bij Mazak
- De robot heeft een dubbele grijper
- Het RFA-Vision systeem draait op een tablet-pc
- RFA-Vision ziet de werkstukken op onderste band
- De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de band
- Na het frezen is, opent de zijdeur van de machine
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
- De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
- De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de bovenste transportband
Robotloader met RFA-Vision op tablet-pc belaadt Mazak

Robotloader bij Mazak
met RFA-Vision op tablet-pc

  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS20N met RFA-Vision bij Fanuc Robodrill
- De robot heeft 1 grijper
- De onbewerkte gietstukken liggen op transportband
- De camera van RFA-Vision hangt boven de band
- RFA-Vision ziet de gietstukkenop de transportband
- De robot pakt een onbewerkt gietstuk van de band
- De robot belaadt 2 klemmen in de machine
- De robot draait het gietsuk om op een tussenstation
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot wisselt het werkstuk in de machine
Robotloader met RFA-Vision  belaadt Fanuc Robodrill


Robotloader RS020N bij Robodrill
met RFA-Vision op tablet-pc


  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Haas VF-4
- De robot heeft 3 grijpers
- De werkstukken liggen op een transportband
- RFA-Vision camera hangt boven de transportband
- RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
- De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de band
- 2 klemmen in de machine, de robot heeft 3 grijpers
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot wisselt het werkstuk in de machine 
Robotloader met RFA-Vision  belaadt Haas VF-4

Robotloader RS080N bij Haas VF-4
met RFA-Vision op tablet-pc
   
Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Brother TC 32B
- Robot met grijper wisselsysteem met 2 grijpers
- Kleine werkstukken liggen op een transportband
- De grote producten worden op pallets aangeboden
- Het RFA-Vision heeft 2 camera's: 1 boven de
   transportband en 1 boven de pallet met werkstukken
- RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
  en ook op de pallet
- De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de pallet of
  van de band
- Als het frezen gereed is, draait de palletwisselaar
- De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
- De robot wisselt het werkstuk in de machine
- Na de bewerking spoelt de robot het werkstuk en
  blaast het daarna droog 
Robotloader met RFA-Vision  belaadt Brother TC 32B

Robotloader RS080N met RFA-Vision
bij Brother TC 32B
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS80N met RFA-Vision voor Bin-Picking
- De robot heeft grijper wisselsysteem
- Met een magneet pakt de robot werkstukken uit de krat
- De robot legt de werkstukken uit de krat op de band
- RFA-Vision ziet of werkstukken te dicht bij elkaar zijn
- De robot legt de werkstukken uit elkaar op de band
- RFA-Vision vindt locaties van ronde en vierkante delen
- De robot pakt de juiste grijper (ronde vierkant)
- De robot pakt de werkstukken van de band en plaatst
   deze in de machines
- De robot plaatst de bewerkte delen op de 2e band
Kawasaki Robot belaadt DMG CTV160

Bin Picking met RFA-Vision
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki 130L belaadt een Maho en een Mori Seiki
- De robot pakt de werkstukken vanaf een tray
- Producten worden gecentreerd met een uitricht station
- De robot wisselt automatisch de grijpers
- Afval wordt door de robot in een bak geworpen
- Robot plaatst gerede werkstukken in een magazijn
Kawasaki Robot belaadt Maho
Maho freesmachine
met Kawasaki Robotloader
   
Kawasaki FS006L belaadt een Bridgeport TVMC610P
- De robot gaat de machine via de zijdeur binnen
- Werkstukken aangevoerd op een transportband
- RFA-Vision zorgt voor de flexibele aanvoer
- De robot bedient de deuren en machineklem
Kawasaki Robot belaadt Bridgeport VMC-610
Bridgeport TVMC610 freesmachine
met Robotloader met RFA-Vision
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt een Bridgeport TVMC650
- Transportbandmet RFA-Vision voert werkstukken aan
- RFA-Vision vindt de oriëntatie van de werkstukken
- De machine wordt via de zijdeur beladen
- Spanen worden weggeblazen met perslucht
RFA loader belaadt een Bridgeport TVMC650-BP
Bridgeport TVMC650 & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS010L belaadt een Bridgeport XP3 1000
- Met RFA-Vision worden de producten herkend
- Werkstukken aan/afgevoerd met transportbanden
- De banden worden tijdens productie gevuld/geleegd
- De robot net groot bereik kan ver in de machine
RFA loader belaadt een Bridgeport XP3 1000
Bridgeport XP3 1000 & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS020N belaadt een Chiron freesmachine
- Het Cognex-Vision vindt het werkstuk op de band
- de robot zet de lege kratten op deband
- De gerede producten legt de robot in kratten
- De kratten worden afgevoerd met een transportband
- De machine produceert 24 uur per dag onbemand
RFA robotloader belaadt Chiron
Chiron & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   

Kawasaki JS005 met RFA-Vision belaadt een Diedesheim transfermachine
- Producten worden vanuit een bak opgevoerd
- RFA Vision bepaalt de positionering van het werkstuk
- De robot pakt werkstuk en laadt het in de machine
- Gerede producten worden in een mand geplaatst 
RFA loader belaadt Diedesheim transfermachine
Diedesheim & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt een DMU 50
- De robot heeft een dubbele grijper
- Er liggen 300 werkstukken in een tray
- De freesmachine kan 5 uur onbemand produceren
- De operator plaatst nieuwe werkstukken via een luik
- Nieuw werkstuk simpleinstellen met teach programma
- Een efficiënte automatisering met een gunstige prijs
DMU 50 met Kawasaki FS006L
DMU 50 & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki ZX130L belaadt een DMU 50 evo
- De robot belaadt de machine met pallets
- RFA-JobEdit activeert via ethernet de machine
- De robot is uitgerust met een grijperwissel systeem
- De robot laadt ook werkstukken vanaf de band
- De robot belaadt ook Puma draaibank van 2e band
- RFA-Vision zorgt voor de aanvoer van werkstukken
RFA loader belaadt DMU 50 evo
DMU 50 evo & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS006L belaadt een Eumach
- De robot belaadt de machine door de zijdeur
- Het product wordt aangevoerd met een transportband
- Het RFA-Vision systeem vindt en herkent het werkstuk
- De machine is toegankelijk voor hand- belading
RFA loader belaadt een Eumach
Eumach & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS006L belaadt twee Fanuc Robodrill
- Met RFA-Vision worden de producten gelokaliseerd
- Aan/afvoersysteem met 2 RFA-Vision camera's
- Compacte opstelling minimaliseert benodigde ruimte
- Een ompakstation helpt bij de juiste positionering
- Spanen wegblazen met perslucht uit de robotgrijper
RFA loader belaadt 2 Fanuc robodrill
Fanuc robodrill & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS020N belaadt een Fanuc Robodrill
- Gietdelen worden van een tray genomen
- De robot gaat de machine binnen door een zijdeur
- De robot spoelt de werkstukken schoon
- De bewerkte delen worden weer op de tray geplaatst
- De robot kan 20 kg hanteren
RFA loader belaadt een Fanuc robodrill
Fanuc robodrill & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS006L belaadt een Haas Minimill
- Losse werkstukken liggen op de transportband
- RFA-Vision herkent en lokaliseert de werkstukken
- Door dubbele grijper snelle wissel in de machine
- Spanen wegblazen met perslucht uit de robotgrijper
- De compacte besturing staat onde de transportband

RFA robotloader belaadt een Haas Minimill
Haas Minimill & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt een Haas super VF2
- Werkstukken liggen zijn op een tafel met raster
- De robot wisselt onbewerkte met bewerkte producten
- De machine wordt beladen door de zijdeur
- De cel is beveiligd door middel van een lichtscherm
RFA loader belaadt een Haas super VF2
Haas super VF2 & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS010E belaadt een Hartford matrix VMC 560
- De FS010E heeft een payload van 10kg
- Werkstukken liggen op een tafel met raster
- De machine wordt via de zijdeur beladen
- Het systeem is beveiligd met een lichtscherm
- De machine blijft vrij toegankelijk voor handbediening
RFA loader belaadt Hartfort matrix VMC560
Hartford VMC560 & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS030L belaadt een Hermele C800U
- De robot pakt werkstukken met RFA-Vision van pallet
- De robot zetbewerkte werkstukken op een 2e pallet
- De robot pakt de werkstukken ook van de band
- RFA-Vision localiseert werkstukken op de band
- Toegangsbeveiliging door middel van een lichtscherm
- De robot en de machine produceren onbemand
Kawasaki FS30L Hermele C880U
Hermele C800U & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS010E belaadt een Matsuura
- De robot belaadt de machine via de zijkant
- Werkstukken liggen op een tafel met raster
- De robot stuurt de machineklem aan
- Eenvoudig wisselen tussen werkstukken
- Spanen wegblazen met perslucht uit de robotgrijper
RFA loader belaadt Matsuura
Matsuura & Kawasaki robot
   
Kawasaki FS006N belaadt een Mazak VTC200
- De FS006N is een compacte robot
- De 'slanke' robot is binnenin de machine geplaatst
- Producten worden van buiten de machine aangevoerd
- RFA-Vision herkent de producten op de transportband
- Spanen wegblazen met perslucht uit de robotgrijper
RFA loader belaadt een Mazal VTC200
Mazak VTC200 & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS010E belaadt een Mazak 510II
- De robot hanteert kunstof werkstukken
- De grijpers hebben verstelbare bekken
- De dubbele transportband is ergonomisch in gebruik
- RFA-Vision detecteert de werkstukken
RFA loader belaadt een Mazak vertical center nexus 510II
Mazak 510II & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS030L belaadt een Mikron VCE 1000
- De FS030L is een robot met 30 kg payload
- 2 transportsystemen met RFA-Vision voor aanvoer
- Met dubbele grijper wisselt de robot snel
- Spanen wegblazen met perslucht uit de robotgrijper
RFA loader belaadt een Mikron VCE 1000
Mikron VCE 1000 & Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS010L belaadt een Quaser MV 154 PL
- Werkstukken worden aangevoerd op transportband
- Met RFA-Vision worden de werkstukken gelokaliseerd
- Spanen wegblazen met perslucht uit de robotgrijper
- Met dubbele grijper snel werkstukken wisselen
RFA laoder belaadt een Quaser MV 154 PL
Quaser MV 154 PL & Kawasaki robot
   
Kawasaki FD050N belaadt Rover NC hout/kunststof frees machine
- Platen worden met een vacuümgrijper gepakt
- De positie van de platen wordt gemeten met sensoren
- De robot legt de platen tegen de aanslagen
- Platen worden direct van de pallet gepakt
- De robot palletiseert de greesde platen
RFA loader belaadt een Rover NC hout/kunstof frees
Rover NC & Kawasaki Robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS010E belaadt een SW BA 400
- De robot neemt de werkstukken uit een magazijn
- De robot belaadt een meervoudige mal
- De machine heeft een wisselstation met twee posities
RFA loader belaadt een SW BA 400
SW BA400 & Kawasaki robot 
   
Kawasaki FS030L belaadt een Victor Vcenter 205
- De twee stations van het Vcenter worden beladen
- Spanen worden weggeblazen met perslucht
- Werkstukken aanvoeren over een transportband
- RFA-Vision lokaliseert de werkstukken op de band
- De robot wisselt ook de gereedschappen
RFA loader belaadt een Victor Vcenter 205
Victor Vcenter 205 en Kawasaki Robot 
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt een Mazak VC Nexus 410
- Werkstukken aangevoeren met een transportband
- RFA-Vision lokaliseert de werkstukken op de band
- Spanen worden weggeblazen met perslucht
- De robotcel heeft een minimaal vloeroppervlak
RFA loader belaadt een Mzak VC Nexus 410A-II
Mazak VC Nexus en Kawasaki Robot 
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt een Brother TC 32B CNC 
- Werkstukken aanvoeren over 2 transportbanden
- RFA-Vision lokaliseert de werkstukken op de band
- Spanen wegblazen met perslucht
- De robot legt werkstuk in spoel- en droogblaas station
RFA loader belaadt een Brother TC 32B CNC Tapping Centre
Brother TC 32B en Kawasaki Robot 
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt Bridgeport TVMC610-XP3
- De robot gaat de machine via de zijdeur binnen
- Werkstukken worden aangevoerd op transportband
- RFA-Vision zorgt voor de flexibele aanvoer
- De robot legt de gerede werkstukken op een 2e band
- De robot bedient de deuren en machineklem
Kawasaki Robot belaadt Bridgeport VMC-610
Bridgeport VMC610XP3 Kawasaki robot
   
Kawasaki FS010E  belaadt een Haas freesmachine
- Werkstukken worden aangevoerd over 2 banden
- RFA-Vision lokaliseert de werkstukken op de band
- Spanen worden weggeblazen met perslucht
- De robot legt werkstuk in spoel- en droogblaas station
RFA loader belaadt een Brother TC 32B CNC Tapping Centre
Haas en Kawasaki Robot 
  link naar YouTube
Klik hier voor de video

Voor voorbeelden van het beladen van draaibanken klik hier