Door RFA geleverde Kawasaki robotsystemen in de kunststof industrie.
 
Kawasaki RS003N robot is geïntegreerd in een Hwacheon High-Tech 200A draaibank voor kunststof
- De robot staat in een verschuifbare omkasting
- Bij omstellen wordt de robot opzij geschoven
- De robot verwijdert de spanen met een zuigmond
- De robot kan ook werkstukken inzetten en uitnemen
- De robot beweegt synchroon met het draaiprogramma
- De robot wordt snel geprogrammeerd met RFA-Raster
Kawasaki RS03N robot loader voor het beladen van een Hwacheon draaibank voor kunststof werkstukken kunststof spuitgietmachine
Draaibank voor kunststof werkstukken
& Kawasaki RS003N robot
 
   
Kawasaki RS020N robots plaatsen inserts in kunststof spuitgietmachines en nemen uit
- De robots zijn uitgerust pneumatische klemgrijpers
- De robots plaatsen metalen inserts in de matrijzen
- De metalen insertsworden in magazijnen aangeboden
- De robots staan boven de machines gemonteerd
- De transportbanden voeren de werkstukken af
- De spuitgietmachines produceren onbemand
Kawasaki Robot plaatst inserts in kunststof spuitgietmachine
Kunststof spuitgietmachines
& Kawasaki RS020N robots
   
Kawasaki RS010L bij kunststof spuitgietmachine
- De robot hanteert een meervoudige vacuümgrijper
- De robot neemt kunststof dopjes uit de machine
- De dopjes worden op kartons gestapeld
- De robot plaatst ook de tussenkartons
- De transportband voert de stapels af
- Er kan urenlang onbemand geproduceerd worden
Kawasaki Robot neemt uit bij kunststof spuitgietmachine
Kunststof spuitgietmachine
& Kawasaki FS10L robot
   
Kawasaki RS010 bij Hwacheon kunststof draaibank
- Snel omstellen met RFA-Raster software op tablet-pc
- De robot neemt kunstsof werkstukken uit het magazijn
- De robot staat naast de deur van de draaibank
- De robot blaast met een zuigmond de spanen weg
- Er wordt onbemand geproduceerd
Kawasaki Robot neemt uit bij kunststof spuitgietmachine
Kunststof spuitgietmachine
& Kawasaki FS020N robot
          
             Klik hier voor de layout
link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS020N robots plaatsen inserts in spuitgietmachines en nemen spuitgietdelen uit
- De robot is uitgerust met een pneumatische klemgrijper
- De robot neemt het metalen onderdeel uit een magazijn
- De robot plaatst het metalen onderdeel in de matrijs
- Er wordt onbemand geproduceerd
Kawasaki Robot neemt uit bij kunststof spuitgietmachine
Kunststof spuitgietmachine
& Kawasaki FS020N robot
   
Kawasaki RS010L palletiseert flessen bij een kunststof flessen blaasmachine
- De robot plaatst 2 flessen in de snijmachine
- De aanspuitingen worden afgesneden
- De robot stapelt de flessen op de tray
- De robot hanteert ook de lege trays
- De blaasmachine kan urenlang onbemand produceren

Kawasaki Robot palletiseert kunstof flessen bij een blaasmachine-Puma V400
Blaasmachine voor kunststof flessen
met Kawasaki FS010L robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS003N mini robot laadt contactlenzen in microdraaibank
- De robot pakt chucks met ruwe contactlenzen uit tray's
- De robot plaatst dechuck met grote precisie op de spil
- Na het draaien neemt de robot de chuck van de spil
- De robot plaatst de chuck met de bewerkte contactlens in een tray
Kawasaki FS03n robot laadt contaclenzen in een micro draaibanken kunststof spuitgietmachine
Kawasaki FS03N mini robot laadt
contactlenzen in een micro draaibank
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS010E ontlaadt kunststof spuitgietmachine
- De robot hanteert een meervoudige vacuümgrijper
- De robot stapelt de potjes op een karton
- De robot plaatst ook de kartons op de lagen
- Een transportband buffert de gestapelde potjes
- De machine produceert urenlang onbemand
Kawasaki robot neemt dekseltjes uit een kunststof spuitgietmachine
Kunststof spuitgietmachine voor potjes
met Kawasaki FS010L robot
   
Kawasaki FS006L laadt kunststof ringen in HWACHEON draaibank
- De robot hanteert een dubbele klemgrijper
- De robot pakt onbewerkte ringen van de transportband
- RFA-Vision vindt de ringen worden op de band
- Gerede producten worden op de band afgevoerd
- De robot hanteert een afzuiger om spanen af te zuigen
- De robot vangt de ringen met een pen
RFA loader belaadt een HWACHEON
HWACHEON draaibank voor kunststof wordt beladen door Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS010E belaadt een Mazak 510II
- De robot hanteert kunststof werkstukken
- De grijpers hebben verstelbare bekken
- De dubbele transportband is ergonomisch in gebruik
- RFA-Vision vindt werkstukken op de transportband
Kawasaki robot laadt kunststof werkstukken in een Mazak freesmachine
Mazak freesmachine voor kunststof
wordt beladen door Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki FS006L belaadt Mazak R250-MY draaibank
- RFA-Vision vindt het werkstuk op de transportband
- Gerede producten worden op een 2e tband gelegd
- De robot blaast kunststof spanen weg met perslucht
- De machine produceert volledig onbemand
RFA robotloader belaadt een Mazak 250MY
Mazak draaibank voor kunststof
wordt beladen door Kawasaki robot
   
Kawasaki robot belaadt Victor draaibank voor kunststof
- De robot laadt kunststof assen enkunststof schijven
- RFA-Vision bepaalt de positie van de werkstukken
- Het omstellen is snel en eenvoudig
- Kunststof spanen worden weggeblazen met perslucht
RFA loader belaadt een Victor draaibank
Victor draaibank voor kunststof
wordt beladen door Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki robot laadt Rover kunststof freesmachine
- De robot pakt kunststof platen van een stapel
- De robot legt de plaat op het vacuüm bed
- De robot pakt de gefreesde plaat en stapelt deze op

Kawasaki robot  belaadt een Rover freesmachine voor kunststof platen
Rover freesmachine voor kunststof wordt beladen door Kawasaki robot
  link naar YouTube
Klik hier voor de video
   
Kawasaki RS20 Robotloader bij Nakamura draaibank
- De robot pakt werkstukken uit 2 magazijnen
- De magazijnen hebben ieder 9 uittrek lades
- De robot kan 6 uur onbemand werken
- Met de dubbele grijper wisselt de robot snel
Kawasaki RS20 belaadt Nakamura draaibank
RS020N bij Nakamura draaibank
  link naar YouTube
Klik hier voor de video