Kawasaki RS20N met RFA-Raster bij Haas UMC750

– De robot heeft een klemgrijper
– De robot staat naast de machinedeur met vrije toegang
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de 
   rasterplaat op de console waarop ook de robot staat
– Na het frezen opent de deur van de machine
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
– De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
– De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de rasterplaat

Kawasaki RS10N met RFA-Vision bij Mazak

– De robot heeft een dubbele grijper
– Het RFA-Vision systeem draait op een tablet-pc
– RFA-Vision ziet de werkstukken op onderste band
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de band
– Na het frezen is, opent de zijdeur van de machine
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot pakt het bewerkte werkstuk uit de klem
– De robot plaatst de onbewerkte werkstuk in de klem
– De robot beweegt uit de machine en legt het gerede
   werkstuk op de bovenste transportband

Kawasaki RS20N met RFA-Vision bij Fanuc Robodrill

– De robot heeft een dubbele
– De onbewerkte gietstukken liggen op transportband
– De camera van RFA-Vision hangt boven de band
– RFA-Vision ziet de gietstukken op de transportband
– De robot pakt een onbewerkt gietstuk van de band
– De robot belaadt 2 klemmen in de machine
– De robot draait het gietstuk om op een tussenstation
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine

Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Haas VF-4

– De robot heeft 3 grijpers
– De werkstukken liggen op een transportband
– RFA-Vision camera hangt boven de transportband
– RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de band
– 2 klemmen in de machine, de robot heeft 3 grijpers
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine 

Kawasaki RS80N met RFA-Vision bij Brother TC 32B

– Robot met grijper wisselsysteem met 2 grijpers
– Kleine werkstukken liggen op een transportband
– De grote producten worden op pallets aangeboden
– Het RFA-Vision heeft 2 camera’s: 1 boven de
   transportband en 1 boven de pallet met werkstukken
– RFA-Vision ziet de werkstukken op de transportband
  en ook op de pallet
– De robot pakt een onbewerkt werkstuk van de pallet of
  van de band
– Als het frezen gereed is, draait de palletwisselaar
– De robot blaast de klem en het werkstuk schoon
– De robot wisselt het werkstuk in de machine
– Na de bewerking spoelt de robot het werkstuk en
  blaast het daarna droog 

Kawasaki RS80N met RFA-Vision voor Bin-Picking

– De robot heeft grijper wisselsysteem
– Met een magneet pakt de robot werkstukken uit de krat
– De robot legt de werkstukken uit de krat op de band
– RFA-Vision ziet of werkstukken te dicht bij elkaar zijn
– De robot legt de werkstukken uit elkaar op de band
– RFA-Vision vindt locaties van ronde en vierkante delen
– De robot pakt de juiste grijper (ronde vierkant)
– De robot pakt de werkstukken van de band en plaatst
   deze in de machines
– De robot plaatst de bewerkte delen op de 2e band

Kawasaki FS006L belaadt een Bridgeport TVMC610P

– De robot gaat de machine via de zijdeur binnen
– Werkstukken aangevoerd op een transportband
– RFA-Vision zorgt voor de flexibele aanvoer
– De robot bedient de deuren en machineklem

Kawasaki FS006L belaadt een Bridgeport TVMC650

– Transportbandmet RFA-Vision voert werkstukken aan
– RFA-Vision vindt de oriëntatie van de werkstukken
– De machine wordt via de zijdeur beladen
– Spanen worden weggeblazen met perslucht

Kawasaki RS010N met RFA-Raster

– Werkstukken worden aangeboden op een raster plaat
– De operator stelt de robot snel en gemakkelijk met RFA-Raster software op een tablet-pc in
– Na bewerking worden de werkstukken gepalletiseerd
Update 2019: Prijzen zoals genoemd in de video zijn gewijzigd, zie actuele prijslijst.

Kawasaki FS010L belaadt een Bridgeport XP3 1000

– Met RFA-Vision worden de producten herkend
– Werkstukken aan/afgevoerd met transportbanden
– De banden worden tijdens productie gevuld/geleegd
– De robot net groot bereik kan ver in de machine