RFA-Pallet: eenvoudig CNC machines beladen met pallets

Bij het beladen van machines wordt regelmatig gekozen voor het inzetten van werkstukpallets. De werkstukdragers worden in een magazijn opgeslagen tot deze voor productie nodig zijn. Ook voor deze oplossing heeft RFA bedienvriendelijke software ontwikkeld. De opslagposities van de verschillende pallets in het magazijn worden overzichtelijk weergeven.

De status van de verschillende pallets wordt weergegeven waardoor de operator zicht heeft op de voortgang. Een pallet uit het magazijn wordt eenvoudig naar de sluis gesleept waarna de robot de pallet naar de sluis brengt of andersom.

Door middel van een takenlijst wordt aangegeven wat er nog moet gebeuren. Voor meer mogelijkheden bij volledig flexibele gemengde productie kan deze module uitgebreid worden met RFA-JobEdit.