Kawasaki FS006L belaadt Bridgeport TVMC610-XP3

– De robot gaat de machine via de zijdeur binnen
– Werkstukken worden aangevoerd op transportband
– RFA-Vision zorgt voor de flexibele aanvoer
– De robot legt de gerede werkstukken op een 2e band
– De robot bedient de deuren en machineklem